rigzti

rigzti
rìgzti, rỹzga (riñzga, rỹgzta), rìzgo intr. 1. kibti, kabintis: Dagiai rỹzga į drabužius . Riñzga prie rankų [tešla] kap smala Mrs. 2. draikytis, raizgytis, taršytis: Siūlai labai rỹzga . Rugiai, kanapiai prikaršę riñzga, t. y. vienas vienaip, kitas kitaip smenga, smunka, krinta, lūžta par pusę ir surizgę guli J. | Reikė lašiniai valgyt, tai neryzga dantysna (juok.) Vlk. | prk.: Mano mintys rizgo, keitėsi . 3. kedėti, irti, plyšti: Mamytės skara jau rìgzti pradėjo Up. 4. Š, įkyriai lįsti, kibti, įkyrėti: Ko tu tep šiandie ryzgì? Mrj. Aš viską labai gerai permatau ir žinau, ko tu prie manęs rinzgì Lkč. Jis visą dieną ryzga ir ryzga į mane lyg šuo į ubago skvernus . pulti: Ana šunes rỹzga į kojas Kt. Toks mažiukas [šuo], o rỹzga į kulnis, kad baisiausia! Gs. Mažas šunukas, ale kad riñzga prie kojų, tai negali atsigint Mrs. | Atsigulus labai rizgo uodai, tai užsidengėme veidus ir rankas tankiais tinkleliais Šlč. | refl.: Piktas šuo rỹgztasi į kojas Sn. 5. tverti, būti: Vaikas nerỹzga namie (veržiasi į orą) Grž. Aš nežinau, kodėl ten taip niekas nerỹzga Rm. Jis nerỹzga čionai Grž. 6. prk. turėti reikšmės, rūpėti (ppr. su neiginiu): Niekas jam jau nerỹzga Rm. Lekia par miestą važiuoti, ratai darda, o jiem niekas nerỹzga Vad.
◊ į akìs (akýsna) rìgzti įkyriai kibti, lįsti: Rỹzga į akìs, neatsiginu Dkš. Ko ryzgi man į akis? Pns. Vaikas nežiūro: ar jam senas, ar jaunas – riñzga visiem in akìs, ir gana Ūd. Ryzga į akis kap smala Rdm. Ko tu man ryzgì akýsna, atstok nuog manęs! Vrn.
\ rigzti; aprigzti; atrigzti; įrigzti; išrigzti; nurigzti; parigzti; prarigzti; pririgzti; surigzti

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • rigzti — ri̇̀gzti vksm. Dagiai̇̃ rỹzga prie drabùžių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprigzti — aprìgzti intr., tr. apspisti: Bitės aprizgę aplink maliotus Ėr. rigzti; aprigzti; atrigzti; įrigzti; išrigzti; nurigzti; parigzti; prarigzti; pririgzti; surigzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrigzti — atrìgzti intr. Š atsipinti, išsipinti. rigzti; aprigzti; atrigzti; įrigzti; išrigzti; nurigzti; parigzti; prarigzti; pririgzti; surigzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brūzgauti — brūzgauti, auja ( auna), avo intr. 1. ūžauti, kaukti: Vėjas apie kertes brūzgauna Rdm. 2. birgzti, daug kalbėti, rigzti į akis: Ko čia tas vaikas brūzgauna! Rdm. 3. suktis, pirštis, mėtrauti: Kavalierius brūzgau[ja], kad dažnai lankos pas paną,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • irti — 1 ìrti, ỹra (iñra, ir̃na, ìrsta), ìro intr. 1. griūti, byrėti į dalis: Molis ỹra, suiro J.Jabl. Sutapyk duoną, kad iñra kepant J. Graudi žemė neglaistos ant žambio, ale ìrsta ariant, t. y. skleidžias J. Muilas nedžiovintas lomomis ìrsta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrigzti — išrìgzti intr. 1. Rdn išsivartyti, išsitaršyti, išgulti (apie javus): Išriñzga, jei jauname miežius sė[ja] Pj. Linai gražūs, ale išrìzgę –gal atsikels Ll. Toj dirvoj visumet avižos išriñzga Stl. 2. iširti, iškedėti: Išrìzgo rūbas, prarizgo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kabinti — kabìnti ( yti), ìna, ìno K, J, Š, BŽ77; R, M 1. tr. daryti, kad kabėtų, karti ant ko nors; daryti, kad būtų nusviręs, nukaręs, nulenktas, panarintas: Kabinù kepurę kablin Ds. Išėjo kabìnti (džiauti) rūbų Ktk. Ant šakelių, ant žaliųjų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kedėti — kedėti, kẽda ( ėja), ėjo intr. K, Š, Tr; N, Bru, BzBkXXIV261 retėti, erdėti, rigzti (apie austą ar nertą daiktą); plyšti: Jau megztinio rankovės ties aukūnėm pradeda kedėt Slm. Suknelė dabar atgyvenusios mados, „pagalam“ išsitrynus ir baigianti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • migzti — mìgzti, mỹzga, mìzgo intr. J.Jabl 1. NdŽ rigzti, painiotis, narpliotis. 2. maišytis, trikti: Migzte sumizgau, t. y. susimaišiau J. 3. šen ten blaškytis, mėtytis: Tik mỹzga, mỹzga iš čia an čia – toks nenurimstantis žmogus Ps. migzti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurigzti — nurìgzti intr. DŽ nudrikti, nukarti: Beržai nurìzgę, nutįsę Ggr. rigzti; aprigzti; atrigzti; įrigzti; išrigzti; nurigzti; parigzti; prarigzti; pririgzti; surigzti …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»